Vpeljava upravljanja identitet eden od gradnikov “Data Access Governance”

Cilj projektov Upravljanje identitet in kontrola dostopov ni več omejen na avtomatizacijo ročnih opravil v informatiki. Zaželeno je, da se začetna investicija oplemeniti in preraste v “Governance”, kar pomeni, da se upravljanje identitet prenese neposredno na menedžment.

Projekti naj ne bi bili omejeni samo na informatiko, temveč naj bi se vanje aktivno vključevale tudi druge službe (kadrovska, organizacija, skladnost poslovanja …). Odgovorni s pomočjo orodja prek delovnih tokov sami upravljajo identitete podrejenih in dodeljujejo (ali odvzemajo) pravice do različnih virov. Na ta način se poveča skladnost s standardi in zahtevami revizorjev, sledljivost spremembam pa se seveda dvigne na povsem drug nivo in omogoča pripravo poročil.

Upravljanje identitet je področje, katerega rast naj bi se po napovedih vse do leta 2018 povečevala za kar 15 % na letni ravni. ADM-Adria (distributer za Quest-Dell Software) skupaj s svojimi lokalnimi partnerji nudi celovito rešitev, od začetnega svetovanja do instalacije in implementacije. Prednosti rešitev Dell Software sta njihova modularnost ter možnost kasnejše nadgradnje in prilagoditve. S tem sledimo razvoju in povečanim potrebam naročnika, prvotna investicija pa se s tem ne razvrednoti. Po Gartnerju se Quest (Dell Software) s svojimi Quest One Identity Solutions uvršča med vodilne ponudnike IAM-rešitev.

Obiščite brezplačen seminar Upravljanje identitet in kontrola dostopov v resničnem svetu 13. 11. 2013 ob 9:00 v Hotelu Mons v Ljubljani in izvedeli boste vse to in še več. Prijavite se na info@adm-adria.eu.