Identifikacijo in upravljanje dostopov spravili pod eno streho

Mariborski univerzi je v sodelovanju z največjimi v industriji uspel velik met. V svoje kolesje so namreč vpeljali nov, relativno enostaven in pameten sistem za identifikacijo in upravljanje dostopov do sistemov in programske opreme znotraj univerze. Upravljanje dostopov 30 tisoč uporabnikov zagotovo ni mačji kašelj.

Univerza v Mariboru je s 17 fakultetami in skoraj 30 tisoč študenti druga največja univerza pri nas. Eden izmed največjih ciljev mariborske univerze je še povečati mednarodno prepoznavnost,  izboljšati kakovost izobraževanja in raziskovanja ter izboljšati učinkovitost vseh procesov znotraj ustanove. Očitno so na zelo dobri poti, saj so v sodelovanju s podjetji Dell in ADM Adria vpeljali povsem nov sistem za upravljanje z identitetami in dostopi vseh študentov, zaposlenih in osebja.

Doslej so se na univerzi le s težavo soočali z upravljanjem vseh identitet in dostopov. Študentom so morali zagotavljati dostope do šolske programske opreme, do informacijskega sitema, platforme za e-učenje in brezžičnega interneta. Vsak oddelek je imel praktično svoj pristop k IAM, kar je pomenilo ogromno dela, tudi preglednost ni bila najboljša. Informacijsko okolje je v upravljanju Računalniškega centra UM (RCUM), ki skrbi za več kot 100 virtualnih strežniških sistemov s samo 20 zaposlenimi. Zagotavljanje podpore in uspešnega delovanja informacijskega sistema in podsistemov na univerzi je torej res pravi izziv. Prav zato je bilo smiselno vpeljati sistem, ki bi ga lahko uspešno upravljali z istim številom zaposlenih.

V vsega treh letih so tako vpeljali sistem, ki omogoča bistveno enostavnejše in bolj logično upravljanje z identitetami in dostopi, kreiranje in odvzemanje pravic ter splošno administracijo uporabnikov. Vsakemu od uporabnikov so dodelili samo eno digitalno identiteto, ki omogoča logiranje v vse sisteme znotraj univerze. Prav tako so na ta način dosegli avtomatizacijo praktično vseh procesov tekom študija – od vpisa pa vse do diplomiranja oziroma zaključka izobraževanja. Novi sistem je ob tem bistveno bolj transparenten tako IT strokovnjakom kot študentom in osebju, nenazadnje pa zmanjšuje tveganje neželenih dostopov s samodejnim nadzorovanjem dostopov glede na status uporabnika.

Univerza v Mariboru je z integracijo rešitve Dell Identity Manager postavila temelj za nadaljnji razvoj in dopolnitev IDM. Z vzpostavitvijo centra je postala referenčna točka za celotno regijo, kjer se lahko interesenti v živo seznanijo z delujočo rešitvijo, UM pa jim lahko s svojimi izkušnjami in nasveti pomaga na področju upravljanja identitet.​

Celotna študija primera >>