Poenostavljen Microsoftova platforma za varnost, skladnost in poročila

V zadnjem času smo priča vedno večjemu številu kibernetskih napadov, pred njimi pa žal niso varna niti podjetja. Ravno zaradi tega je ključnega pomena, da podjetja neprestano vzdržujejo varnost in zanesljivost IT infrastrukture. To pa lahko najbolje dosežejo s tem, da imajo natančen vpogled nad tem, kašne spremembe so bile izvedene, saj lahko le na ta način hitro odkrijejo morebitne varnostne ranljivosti.

Varnost in zanesljivost IT infrastrukture bomo nedvomno zagotovili s programsko opremo Enterprise Reporter podjetja Quest, saj ta nudi popolni vpogled v uporabniške račune, skupine in pravice ter druge nastavitve sistemov z namenom, da se zmanjša obremenitev sistemskih upravljavcev, hkrati pa nudi tudi podrobna poročila o stanju sistemov. Ta ponuja celo izvajanje presoje sistema v realnem času, za to pa so na voljo vgrajene knjižice za izdelavo natančnih poročil, zato so vse skrbi tu povsem odveč.

Ključne funkcionalnosti programske opreme Quest Enterprise Reporter

Izboljšan vpogled s funkcijo IT Security Search

Funkcija IT Security Search dejansko omogoče enoten pogled na številnimi sistemi in napravami, na način, da se lahko hitro odzovemo na varnostne incidente in hitro opravimo dela računalniške forenzičen. Tu so na voljo številni podatki povezani z varnostjo, in sicer aktivnost uporabnikov, trend dogodkov, sumljive povezave in podobno. Podatki pa so prikazani tudi na vizualni način s časovnico.

Skladnost in vpogled v varnost

Pridobitev vpogleda v varnostno nastavitev vseh ključnih konfiguracijskih elementov ključnih IT virov, Aktivnega Imenika, strežnikov Exchange, strežnikov SQL, datotečnih sistemov Windows in naprav NAS. Celovit sistem poročanja dejansko izboljšuje skladnost in daje vpogled nad dobrimi praksami informacijske varnosti.

Analiza Aktivnega Imenika pred in po migraciji

Ta funkcija je ključnega pomena za hitro in enostavno migracijo domene ali konsolidacijske projekte, saj končnemu uporabniku prikaže odvisnost med uporabniškimi računi in skupinami, prikaže morebitne neskladnosti in razkrije uporabniške račune, ki niso že dalj časa v uporabni in to še preden se prične migraciji.

Pregled v realnem času

S to možnostjo bomo dobili vpogled kdo dostopa do katerih virov v omrežju podjetja. Na ta način bomo lahko dejansko zagotovili, da imajo le pravi uporabniki dostop do pravih virov, in sicer po načelu potrebe po vedenju.

Programska oprema Enterprise Reporter podjetja Questje je sicer na voljo za specifična področja, in sicer:

  • Active Directory
  • Exchange
  • File Storage Analysis
  • SQL Server
  • Windows Servers

Želite izvedeti več?

Za več informacij o vsestransko uporabnem orodju Toad Edge podjetja Quest se obrnite na info@adm-adria.eu ali telefon 059 251 955.