Toad by Quest – nadaljevanje

Pred nami je nadaljevanje začetniških akcij, ki jih lahko z orodjem Toad uporabljate pri svojem delu. Kratko branje, ki začetnike seznani z osnovnimi možnostmi, tistim ki pa ste že vešči tega orodja, pa malce za ponovitev možnosti, ki so na voljo.

Izbira oken ob prijavi na bazo
Ob prijavi na bazo si lahko izberemo segmente/okna, ki naj se pojavijo na delovni površini. Na primer ob prijavi želimo, da se nam pojavi seznam objektov na bazi (Schema Browser) in urejevalnik besedila (Editor). V meniju View -> Toad options -> (razdelek) Windows obkljukamo Auto Open pri postavki, ki jo želimo odpreti pri prijavi.

Slika 1: Izbira akcije na seznamu oken

Na seznamu oken si lahko izberemo naslednje akcije:
–   Available – ali je okno na voljo
–   Save Size – ali naj shrani velikost okna pri naslednjem odpiranju
–   Save Pos – ali naj shrani pozicijo okna pri naslednjem odpiranju
–   Auto Open – ali naj se odpre ob prijavi
–   One/Connection – ali je možno samo eno tovrstno okno na konekcijo
–   One/Toad – ali je možno samo eno tovrstno okno na Toad aplikacijo

Schema Browser (brskalnik baznih objektov)
Schema Browser je seznam baznih objektov. V seznamu lahko na enostaven način najdemo objekt, ki ga želimo pregledati, urejevati ali pa kreirati novega. Preko izbire sheme in vrste objekta pridemo do seznama, kjer izberemo objekt za obdelavo. Objekte lahko poiščemo tudi preko vgrajenega iskalnika (Filter). Kot pravijo orodju Toad »right click happy tool«, nam večino možnosti ponudi z desnim klikom na objekt, so pa ddostopne tudi preko ikon.

Slika 2: Brskalnik baznih objektov

Nekaj začetniških namigov za urejevalnik besedila (Editor)

Urejevalnik besedila uporabimo za aktivnosti na bazi. Preko kodnega prevajalnika zaženemo stavke ali skripte, ki se izvajajo na bazi. V orodni vrstici imamo bolj kot ne klasične metode urejanja, odpiranja in shranjevanja kode. Si pa lahko orodno vrstico nastavimo po svojem okusu.

Tokrat nekaj čisto osnovnih bližnjic. Komentiranje vrstice Toad for Oracle:
CRTL + b – komentiranje vrstice ali več njih (označene vrstice)
CTRL + SHIFT + B – umik komentiranja

Komentiranje vrstice Toad for DB2:
CRTL + – – komentiranje vrstice ali več njih (označene vrstice)
CTRL + SHIFT + – – umik komentiranja

Znak za komentirano vrstico je — za komentiran sklop pa /* poljuben tesktovni sklop */

F5 – zagon skript v urejevalniku. Stavki morajo biti ločeni s podpičjem (;)
F9 – zagon stavka na katerem je postavljen tipkalni kazalec. Stavek mora na koncu imeti podpičje (;)

CRTL + L – spremeni tekst v male črke (Lowercase)
CRTL + U – spremeni tekst v velike črke (Uppercase)

ALT + puščica dol – postavi kazalec na naslednji stavek
ALT + puščica gor – postavi kazalec na prejšnji stavek

Klasičnih bližnjic (kopiraj/prilepi/označi vse/razveljavi/ponovi) nisem opisoval saj so sorodne kot pri ostalih orodij.

ADM Adria
Average rating:  
 0 reviews