Nadzor upravljanja podatkov v skladu z GDPR

Evropska unija je že aprila 2016 sprejela splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je bolj poznana po kratici GDPR – General Data Protection Regulation.

Takrat je bilo določeno tudi dvoletno prehodno obdobje, v katerem mora vsaka organizacija postati skladna z določbami GDPR, če poseduje podatke o državljanih EU!

Zato si je treba najkasneje do 25. maja 2018 zagotoviti ustrezna orodja za upravljanje podatkov, ki omogočajo:

  1. nadzor in odkrivanje nepooblaščenih dostopov do podatkov in podatkovnih zbirkkdo, kdaj, kje, kaj itd.;
  2. zmanjšanje potencialnih zlorab osebnih podatkov s pomočjo revizije/forenzike sistema in uporabnikov;
  3. upravljanje dovoljenj na aktivnih imenikih (Active Directory – AD).

Nadzor upravljanja podatkov postaja ključna aktivnost zagotavljanja skladnosti z GDPR. V ta namen sta na voljo dve orodji, in sicer Database Activity Monitoring in Change Auditor.

Programska rešitev Database Activity Monitoring omogoča popoln nadzor posegov v bazo podatkov.

Na pladnju so informacije o zaznanih uporabnikih (Kdo so? Kaj izvajajo? Kaj vidijo? Kje delujejo?). Zagotovljena je revizijska sled in spremljanje sprememb (prej/potem).

Rešitev Change Auditor poskrbi za popoln nadzor nad spremembami spremljanega sistema v realnem času. S tem se zagotovi boljša dostopnost sistema z manj izpadi in posledično se zviša produktivnost. Zagotovljen je proaktiven nadzor in forenzično spremljanje vseh dogodkov v sistemih. Več o rešitvi Change Auditor.

Želite izvedeti več?

Za več informacij o vsestransko uporabnem orodju Toad Edge podjetja Quest se obrnite na info@adm-adria.eu ali telefon 059 251 955.