Poenostavljeno spremljanje in poročanje o skladnosti z GDPR

Z veliko hitrostjo se približuje 25. maj 2018, ko bodo začele veljati vse določbe evropske uredbe o varstvu podatkov, ki jo večina pozna pod kratico GDPR (General Data Protection Regulation).

S tem dnem nastopijo v veljavo tudi visoke kazni, ki bodo doletele tiste, ki ne bodo upoštevali določb uredbe.

Z ustreznim nadzorom je potrebno zmanjšati tveganja zlorabe osebnih podatkov in poskrbeti za poenostavljeno poročanje o skladnosti!

Pri tem si je treba zagotoviti ustrezne programske rešitve, ki omogočajo:

  1. Hitro ukrepanje ob zaznani kršitvi s področja varnosti podatkov.
  2. Identificirajo vzroka in obsega zlorabe.
  3. Kompresijo in dolgotrajno hrambo pomembnih zapisov-logov.
  4. Poenostavljeno poročanja o skladnosti GDPR.

Programska rešitev InTrust poskrbi za varno zbiranje, shranjevanje in prejemanje podatkov o dogodkih iz različnih sistemov (Windows, Unix/Linux, MacOS itd.) S tem pridobi uporabnik pregled nad varnostjo, združljivostjo in operativnostjo sistema v realnem času.

Programska rešitev IT Security Search poveže različne IT podatke v interaktivnemu iskalniku in omogoča forenzično analizo, prikaz uporabniških pravic in dejavnost. Možnost integracije z Enterprise reporter, Change Auditor, InTrust in Recovery manager / FE.

Za več informacij o rešitvi IT Security Search in InTrust se obrnite na podjetje ADM Adria, ki je specializiran in certificiran implementator rešitev Quest.