Varnost oblaka

Poenotenje dostopa z nadgradnjo varnosti

Minili so časi, ko so organizacije uporabljale samo interne aplikacije in ko je bilo dodeljevanje dostopa do teh preprosto delo. V hitro razvijajočem se okolju različnih internih in oblačnih aplikacij z potrebo dostopanja kjerkoli na svetu, je na ramenih informacijske podpore, da priskrbijo uporabnikom dostope ki jih potrebujejo, ko jih potrebujejo in hkrati izpolnjujejo vse varnostne zahteve podjetja. Potrebna je rešitev, ki združuje dodeljevanje dostopov uporabnikov vseh aplikacij in vlog na eno mesto. Ne samo takšna, ki olajša delo informacijski podpori in priskrbi uporabnikom izpolnitev pričakovanj preprostega dostopa, temveč tudi poskrbi za druge vidike organizacijskega delovanja.

Cloud Access Manager (CAM) iz družine produktov One Identity obljublja reševanje uporabniških potreb z dostopanjem preko brskalnika do internih virov, po meri izdelanih mobilnih in oblačnih aplikacij z zagotavljanjem višje varnosti in informacijske produktivnosti.

 

Nekaj ključnih funkcionalnosti:

Centralizirana avtentikacija, enotna prijava (SSO) in pridobitev atributov

Prenehajte z uporabo direktorijev za dostopanje do aplikacij, ki so administrativno breme z povezovanjem več aplikacij in uporabniških direktorijev v sistem za centralno avtentikacijo. Zdaj lahko z enim prijavnim dogodkom ustvarite sejo, ki sega preko več spletnih aplikacij, ki gostujejo lokalno ali preko Saas ponudnikov. Aplikacije lahko integrirate preko različnih tehnologij vključno z injekcijo poverilnic, HTML glavami, SAML in OAuth skladnih družbenih omrežjih. CAM lahko pošilja dodatne podatke o uporabnikih za dodatno zaščitene aplikacije, personalizacijo in natančen nadzor dostopa.

Multifaktorska avtentikacija

Cloud Access Manager podpira multifaktorsko avtentikacijo kot primarni način prijave, ali pa kot nadgrajen način povečanja varnosti. Možnost uporabe je kot Defender on-premises ali pa Defender kot Service.

Dodeljevanje dostopa prek pravil

Odstranite nekonsistentno, ad-hoc varnost in zagotovite uporabnikom dostop samo do aplikacij do katerih imajo dovoljenje dostopati na načelu dodeljevanja vlog. Vloge in članstva v vlogah lahko dodeljujete dinamično preko podatkov o identitetah. Omejitve lahko uporabite vse do pod regij spletnih aplikacij za bolj granulirano odobritev.

Odkrivanje aplikacij in oddaljen dostop

Poenostavite uporabniški dostop do aplikacij z portalom preko katerega lahko uporabniki dostopajo do vseh aplikacij potrebnih za njihovo delo. Uporabnikom lahko uporabljajo preprosto berljivo zbirko povezav do aplikacijo omejenih preko vlog. Preko Cloud Access Manager Proxy, pa lahko uporabniki dostopajo do vseh aplikacij od kjerkoli preko brskalnika.

Revizija dostopov

Cloud Access Manager dovoljuje odgovornim za varnost, da preko centralizirane avtentikacije in uporabo vlog dostopajo do podatkov o dostopanju za potrebe skladnosti, odklanjanja(repudiation) in pregledov.