Varno zbiranje, shranjevanje in prejemanje dogodkov iz sistemov Windows, Unix in Linux

Ker nevarnosti iz svetovnega spleta prežijo prav na vsakem koraku, je potrebno v današnjem času za varnost poskrbeti z ustreznimi varovalnimi mehanizmi oziroma orodji. Med njimi pa zagotovo prednjači varnostno orodje InTrust podjetja Quest, saj gre za rešitev za centralno zbiranje sistemskih dogodkov in rešuje težave, ki so povezane s heterogenimi informacijskimi sistemi, ki so sestavljeni iz strežnikov Windows, Unix in Linux, podatkovnih baz, poslovnih aplikacij in omrežnih naprav.

Varnostno orodje InTrust podjetja Quest dejansko poskrbi za varno zbiranje, shranjevanje in prejemanje dogodkov ter analizo masivnih IT podatkov iz številnih podatkovnih virov, sistemov in naprav na enem mestu. Ta sistem končnemu uporabniku dejansko omogoča pregled nad varnostjo, združljivostjo in operativnostjo in to v realnem času.

Med večjimi prednosti varnostnega orodja Quest InTrust gre izpostaviti možnost sprejemanja podatkov iz raznovrstnih naprav, priključenih na računalniško omrežje, napreden pogon za hiter odziv na varnostne incidente in možnost forenzičnih raziskav. Poleg tega ponuja možnost sledenju uporabnikovim aktivnosti, sledenju trendov in prikazov anomaliji v realnem času. Tu najdemo še možnost pošiljanja varnosntih opozoril v realnem času, in sicer tako neposredno z uporabo elektronske pošte kot tudi z neposredno povezavo z aplikacijami za monitoring, kot na primer Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). Med shranjenimi dogodki seveda lahko tudi iščemo, sistem pa nam ponuja možnost dolgoročnega shranjevanja varnostnih in drugih dogodkov. Tu je seveda zagotovljena tudi pristnost shranjenih podatkov, kar pomeni, da sistemski upravljavec shranjene vsebine ne more spreminjati ali brisati.

Z uporabo InTrusta boste lahko:

  • zmanjšali kompleksnost povezavo z iskanjem, analizo in vzdrževanjem kritičnih IT podatkov, ki so razpršeni v različnih IT silosih
  • pospešili preiskovanje varnostnih dogodkov in opravljali združljivostne presoje s celovitim pogledom v realnem času nad dejavnosti vaših privilegiranih uporabnikov in podatkov iz sistemov na enem mestu
  • zagotovili združljivost s številnimi standardi, kot so GDPR, HIPAA, SOX, PCI and FISMA
  • privarčevali nad stroški povezanimi z diskovnim prostorom za shranjevanje podatkov, saj so dogodki visoko stisnjeni, kar zagotavlja njihovo dolgoročno shranjevanje
  • pospešili preiskavo težav v primeru pojava incidenta

Želite izvedeti več?

Za več informacij o vsestransko uporabnem orodju Toad Edge podjetja Quest se obrnite na info@adm-adria.eu ali telefon 059 251 955.