Change Auditor for SQL Server

Spremljanje in opozarjanje na kritične spremembe na SQL strežnikih

Change Auditor for SQL Server je rešitev, ki spremlja, poroča in opozarja na kritične spremembe na SQL strežnikih.

Da bi dosegali in ohranili varnost ter skladnost s predpisi in pravilniki, moramo podatke, shranjene v zbirkah Microsoft SQL Server, zaščititi pred vdori, krajami in drugimi prevarami. Hkrati moramo imeti poročila tudi o vseh dogodkih in spremembah. Toda zbiranje dejavnosti uporabnikov iz teh zbirk podatkov je dolgotrajno in zapleteno.

Za enostavno in varno revizijo zbirke podatkov SQL Server zato potrebujemo orodje, ki v realnem času sledi revidira, poroča in opozarja na spremembe dovoljenj, dostopov in konfiguracij.

 

Centralizirano revidiranje na SQL strežnikih
Omogoča spremljanje in preverjanje vseh sprememb na SQL strežnikih iz več strežnikov in lokacij – vse z ene same konzole.

 

Revizija dogodkov na ravni podatkov
Nudi pregled sprememb baz podatkov in tabel SQL, vključno z dodatki, odstranitvami in spremembami postopkov, tabel, pogledov itd.

 

Kratek prikaz
Sledi se lahko aktivnostim uporabnikov in skrbnikov s podrobnimi informacijami o dogodkih sprememb ter izvirnimi in trenutnimi vrednostmi za vse narejene spremembe.

 

Opozorila v realnem času
Uredi se lahko pošiljanje opozoril o kritičnih spremembah in vzorcih na e-pošto in mobilne naprave, da se lahko ukrepa takoj, in sicer por principu »kjer koli in kadar koli«.

 

Poročila
Ustvari se lahko poročila o najboljših praksah za skladnost s predpisi, kot so GDPR, SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA, GLBA itd.

 

Poskrbeti je treba, da ne bo presenečenj
Z arhiviranjem podatkov v arhivsko bazo se izboljša splošna uspešnost iskanja podatkov. Poleg tega se lahko poveže podatke iz številnih sistemov in naprav. Vključi se pravice uporabnikov in njihovih dejavnosti z bogatimi vizualizacijami in časovnimi roki. Ogleda in filtrira se lahko dogodke sprememb in odkrije njihov odnos do drugih varnostnih dogodkov v kronološkem vrstnem redu. Vse to pripomore k forenzični analizi in hitremu odzivu na varnostne incidente.

 

Rešitev Change Auditor for SQL Server omogoči takojšen dostop do vseh informacij o spremembah in vseh povezanih dogodkih z enim samim klikom. Tako se lahko vidi, katera sprememba je bila opravljena in kateri uporabnik jo je naredil. S tem se odpravi ugibanja in varnostne pomisleke.

 

Želite brezplačni preizkus rešitve Change Auditor for SQL Server?
Sporočite svojo željo na info@adm-adria.eu ali telefon 059 251 955 in z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.

V podjetju ADM-Adria smo Platinum+ partner proizvajalca rešitev Quest.